XE TẢI CHENGLONG 8 TẤN THÙNG DÀI 9M9

Liên hệ báo giá

Trọng tải bản thân    7.455 kG 
Trọng tải cho phép    8.000 kG 
Tổng trọng tải chở   15.660 kG   
Kích thước tổng thể  11.790 x 2.500 x 3.570 mm    
Kích thước thùng      9.500 x 2.360 x 2.150 mm   
0969.277.455