Xe Tải Jac A5 7 Tấn Thùng Dài 9M5

Tải Trọng Toàn Bộ 16.000 kG
Tải Trọng Bản Thân 6.270 kG
Tải Trọng Cho Phép Chở 9.100 kG
Kích Thước Toàn Bộ  11.870 x 2.500 x 3.600 mm
Kích Thước Thùng 9.520 x 2.360 x 850/ 2.150 mm
0969.277.455