XE TẢI HINO 8 TẤN THÙNG DÀI 9M7 – 10 MÉT

Tải Trọng 7050 7700
Tổng Tải 15200 15300
Kích Thước Lòng Thùng 9980 x 2380 x 2320/—  10010 x 2380 x 830/2150
Kích Thước Toàn Bộ 12200 x 2500 x 3660  12200 x 2500 x 3520 
0969.277.455